browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Punktacja indywidualna

 

Link do punktacji: PUNKTACJA 2016/2017

Gdyby w punktacji coś się nie zgadzało należy kontaktować się z Agnieszką Kaczmarek (przyboczną, która odpowiada za punktację)-  aga.kaczmarekk@gmail.com

Ile punktów trzeba zdobyć by móc pojechać na obóz?

Aby móc wziąć udział w obozie 2017 każda harcerka musi zdobyć min. 245 pkt, a wszystkie zastępowe muszą mieć min. 335 pkt.

 

O co chodzi z tą punktacją?

Nasza drużyna należy do ZHR. Dlatego właśnie działamy cały rok organizując cotygodniowe zbiórki zastępów, drużyny, jeździmy na biwaki i rajdy, a także bierzemy udział w wielu innych ważnych wydarzeniach pełniąc tam służbę. Tym samym wypełniamy cele i zadania, jakie stawia nam nasza organizacja. Na koniec każdego roku wyjeżdżamy na obóz. Jest to pewnego rodzaju nagroda za naszą pracę. Dlatego, aby dodatkowo nagrodzić te osoby postanowiłyśmy wprowadzić Punktację Indywidualną. Teraz, Wasze całoroczne działanie będzie systematycznie nagradzane odpowiednią ilością punktów a uzyskanie odpowiedniej ich liczny uprawni Was do odebrania najważniejszej (ale nie jedynej!) nagrody- wyjazdu na obóz z drużyną.

Aby móc wziąć udział w obozie należy zdobyć min.

Harcerka, która zdobędzie najwięcej punktów w Punktacji Indywidualnej zdobywa miano
HARCERKI ROKU.

Podzastępowa, która zdobędzie najwięcej punktów w Punktacji Indywidualnej zdobywa miano
PODZASTĘPOWEJ ROKU.

Zastępowa, która zdobędzie najwięcej punktów w Punktacji Indywidualnej wśród zastępowych zdobywa miano ZASTĘPOWEJ ROKU.

 

Jak przyznajemy punkty?

  • Zbiórki zastępów: 7 pkt za przyjście w mundurze, 1 pkt za przyjście, ale bez munduru, zastępowa na zbiórce zastępu ma do wykorzystania 3 pkt,które może przyznać jednej harcerce, która  najbardziej się wyróżniła.
  • Składki: płacimy 8 zł za miesiąc, czyli za opłacone składki za jeden miesiąc zdobywasz 8 pkt. Aby móc wziąć udział w obozie musisz mieć opłacone składki od września 2013 do sierpnia 2014- polecam opłacać składki regularnie, ponieważ później robi się z tego ogromny wydatek. (składki opłacamy na konto drużyny)
  • Zbiórki drużyny: za każdą zbiórkę drużyny, w której weźmiesz udział zdobywasz 10 pkt, jeśli na zbiórce drużyny będzie cały Twój zastęp to każda z Was zdobywa dodatkowe 5 pkt do punktacji!
  • Msza harcerska, roraty harcerskie w Wigilię, różaniec szczepu itp.: msze harcerskie odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca- będziemy o tym przypominać na stronie drużyny, za każdą taką akcję, w której weźmiesz udział dostaniesz 8 pkt
  • Akcje zarobkowe: za każdą akcję, w których weźmiesz udział dostaniesz 8 pkt
  • Kapituła: za przyjście na kapitułę otrzymujesz 7 pkt
  • Biwak: za każdy biwak (nie ma znaczenia, czy jest to biwak drużyny, hufca, czy szczepu) zdobywasz 20 pkt
  • Stopnie i sprawności: za zamknięty stopień zdobywasz 20 pkt, a za zamkniętą sprawność jednogwiazdkową- 4 pkt, 8 pkt- za sprawność dwugwiazdkową, 12 pkt- za sprawność trzygwiazdkową
  • Inne akcje, w których będzie brała udział drużyna- ilość punktów do uzyskania będzie ustalana na bieżąco