browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

1 % dla Wędrownych

Pragniemy podziękować wszystkim tym osobom, które zaufały naszej organizacji i przekazały w ubiegłym roku 1 procent swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Otrzymana kwota pozwoliła nam sfinansować zakup części pomocy metodycznych, elementów umundurowania oraz dofinansować obozy i biwaki dla naszych podopiecznych.

Będziemy wdzięczne, jeśli zechcieliby Państwo przekazać 1 procent swojego podatku na naszą drużynę.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na  http://1procent.zhr.pl/

Jak przekazać 1%?
W odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” prosimy wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720
kod jednostki : WLP 042

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego prosimy wpisać wysokość darowizny czyli wartość 1% podatku.

1% podatku mogą przekazać osoby rozliczające się na formularzach PIT 28, 36,36L, 37 i 38.

Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy nie wpłacać na konto ZHR, należy ją tylko zadeklarować.

W części „Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę- nasz kod jednostki to WLP 042.

1proocent