browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konto drużyny

Prosimy, aby dokonywać wpłat za składki na konto drużyny:

UWAGA! Mamy nowe konto drużyny, prosimy aby wpłaty były dokonywane już na nowe konto:

40 1090 1476 0000 0001 2254 8790
ZWIAZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG WIELKOPOLSKI
UL.ŚW MARCIN 30 61-805 POZNAŃ
tytuł: „składka programowa od [miesiąc, rok] do [miesiąc, rok], imię i nazwisko harcerki”


Dodaj komentarz