browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Okres próbny

Każdy zastęp najpierw przechodzi okres próbny, aby go pozytywnie ukończyć i powołać zastęp należy spełnić poniższe wymagania:

1. W skład zastępu wraz z zastępową wchodzi min. 5 harcerek.

2. Wszystkie harcerki skompletowały mundury i starannie je noszą.

3. Zastęp wybrał dla siebie nazwę polskiego wędrownego ptaka, która do tej pory się nie powtórzyła i została zatwierdzona przez komendę- zastęp wykonał plakat na ten temat i powiesił go w harcówce. Zastęp wybrał kolor dla swojego zastępu, kolor, który nie powtarza się wśród kolorów obecnie panujących w drużynie.

4. Zastęp posiada proporzec, na którym wyszyty jest ptak, nazwa zastępu, nazwa drużyny (wraz z patronką!).

5. Zastęp posiada kronikę i prowadzi ją regularnie.