browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obóz 2019

Termin: 9-30 lipca 2019

Kwaterka: 4 lub 5 lipca

Koszt: 850zł

Osoby jadące na Zlot 3.0 będą miały robiony częściowy zwrot za obóz we wrześniu.

Wzór karty obozowej: (wkrótce)

Termin oddawania kart: (wkrótce)

Spotkanie obozowe: (termin wkrótce)

Miejsce: (zostanie potwierdzone 28.03.2019)

Drużyny uczestniczące:

  • 5 Poznańska Żeńska Drużyna Harcerska “Wędrowne Ptaki” im. Janiny Lewandowskiej
  • 10 Poznańska Drużyna Harcerek “Gniazdo” im. Heleny Siekierskiej “Lusi”
  • 32 Poznańska Drużyna Harcerzy “Czarna Puszcza” im. Batalionu Parasol

Komendant obozu: pwd. Marek Piątkowski HO.

Komendant podobozu: pwd. Zuzanna Staszek wędr. (zuzanna.staszek@zhr.pl)

Dodatkowy wychowawca: Karolina Cholaszczyńska

Termin odwiedzin: 21.07.2019 (bardziej szczegółowe informacje wkrótce)

Bardzo proszę o informację o wcześniejszym wyjeździe z obozu wraz z oddawaniem kart obozowych. Nieuzasadniony wcześniej wyjazd w trakcie obozu skutkuje odebraniem barw drużyny praktyką ubiegłych lat.