browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Piąteczkowe zadania

Posted by on 7 grudnia 2014

Na stronie już pojawiły się nowe Piąteczkowe zadania, które należy wykonać przed zbliżającym się obozem. Przeczytajcie uważnie, aby nic Wam nie umknęło! 🙂

„Piąteczkowe zadania” to zadania, które należy wykonać, aby móc wziąć udział w obozie 2015!

1. Zastęp posiada:

  • posiada koszulki zastępu
  • prowadzi regularnie kronikę zastępu
  • okrzyk zastępu
  • apteczkę zastępu
  • kolor zastępu i wszystkie harcerki noszą przy prawym pagonie sznurek zawiązany w tym kolorze

2.  Zastęp zorganizuje:

  • zbiórkę na temat patronki naszej drużyny i pojedzie odnaleźć jej grób, postawił tam znicz, zrobił zdjęcie i prześle do drużynowej wraz z krótkim sprawozdaniem
  • służbę zastępu, która zajmie min. 2 godziny, relację wraz ze zdjęciami przesłać do drużynowej na maila
  •  wspólne pieczenie pierniczków, które ozdobi tak, by jak najlepiej odzwierciedlały ich zastęp (pierniczki zostaną przyniesione na wigilię drużyny)

3.  W ciągu całego roku harcerskiego każda harcerka ma za zadanie:

  •  zdobyć min. 2 sprawności odpowiednie dla stopnia, który obecnie posiada harcerka:Brak/chusta/pagony- 2 sprawności jednogwiazdkowe (*)

Ochotniczka- 2 sprawności dwugwiazdkowe (**)

Tropicielka- 2 sprawności trzygwiazdkowe (***)

Samarytanka- 2 sprawności trzygwiazdkowe (***) lub 1 mistrzowską

  • 3 razy w ciągu roku harcerskiego wziąć udział w służbie „Skrzydła Ptaków” i wysłać swoje zdjęcia na maila drużyny ( wedrowne.ptaki@zhr.pl) wraz z opisem służby jaką wykonała na rzecz swojej rodziny

4.  Do 21. 06.2015  zdobyć min. 260 pkt w punktacji indywidualnej, a zastępowe do 21.06.2015 muszą zdobyć min. 350 pkt w punktacji indywidualnej.

5. Do końca maja opłacić składki ( za okres od września 2014 do sierpnia 2015).