browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Plan działania na najbliższy czas

Posted by on 26 marca 2017

Poniżej zamieszczamy plan na najbliższy czas, nastąpiło kilka zmian i terminarz wygląda inaczej niż w ostatnim rozkazie.

31.03.2017droga krzyżowa ulicami Świerczewa; spotykamy się o godz. 19:15 ( od razu po zbiórkach zastępów) przy kościele pw. Chrystusa Króla, ubierzcie się ciepło, na wierzch softshelle, na głowach berety, ciemne rękawiczki i szaliki 🙂

01.04.2017– zbiórka chorągwi; spotykamy się o godz. 17:15 przy Dzwonie Pokoju na Cytadeli, ubieramy się ciepło, pamiętajcie o beretach i softshellach oraz proporcach zastępów.

15.04.2017- warty przy Grobie Pańskim; zastępowe otrzymają informacje szczegółowe w późniejszym terminie

23.04.2017-rajd drużyny; informacje szczegółowe wkrótce