browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Najlepsze harcerki

Podczas pracy śródrocznej prowadzimy punktację indywidualną, z której wyróżniamy jedną najlepszą harcerkę i najlepszą zastępową.

 2013/2014

Najlepsza zastępowa: trop. Maria Cierzniak

Najlepsza podzastępowa: star. trop. Agnieszka Brychcy

Najlepsza harcerka: dh.Agnieszka Jackowiak

najlepsze

2012/13

Najlepsza zastępowa: sam. Zosia Durniewicz

Najlepsza harcerka: ochot. Magda Wiśniewska

2013

2011/12

Najlepsza zastępowa: ochot. Małgosia Rozmiarek

Najlepsza harcerka: dh. Asia Zielińska

2012

2010/11

Najlepsza zastępowa: ochot. Zuza Klotzka

Najlepsza harcerka: ochot. Marianna Wasyłyk

2011


Dodaj komentarz