browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stopnie i sprawności

Zarówno zadania na stopnie jak i sprawności zapisujemy na kartach próby stworzonych wg poniższego wzoru:

Karty próby na sprawność i stopień.

Sprawności

Zadania na sprawności ustalane są na podstawie wymagań zawartych w książeczce sprawności. Na każdą sprawność należy mieć ułożone od 3 do 5 zadań. Zadania harcerki ustalają z zastępowymi, a zastępowe z komendą podczas kapituł stopni i sprawności.

Książeczka sprawności

Wykonane zadania na próbę harcerki podpisuje zastępowa, która jest jednocześnie pilotką (opiekunką) próby.

 Zadania do wykonania na próbę harcerki:

  1. Zna pełną nazwę drużyny, imiona i nazwiska swojej podzastępowej, zastępowej, przybocznych i drużynowej. Zna numer do drużynowej.
  2. Weźmie udział w min. jednym wyjeździe drużyny z nocowaniem.
  3. Ma skompletowane całe umundurowanie, schludnie je nosi. Posiada IWWP/IWH (czarna nitka lub mulina, 3 igły, malutkie nożyczki, 3 szpilki, 3 agrafki, 1 m sznurka, zapałki, 2 zapasowe lilijki, moneta jednozłotowa, 3 guziki harcerskie, kora brzozowa) potrafi się zameldować np. podczas alarmu mundurowego.
  4. Posiada notatnik harcerski oklejony szarym papierem, który uzupełnia na bieżąco.
  5. Wykona jeden dobry uczynek i wie co oznacza węzeł na chuście.
  6. Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.
  7. Zadanie związane z techniką harcerską (do wyboru jeden wariant w porozumieniu z zastępową):
  8. Zna szyfry: gaderypoluki, ułamkowy, czekolada.
  9. Umie zawiązać 3 węzły- ósemka, płaski, kluczka zaciskająca
  10. Zna symbolikę: lilijki, krzyża harcerskiego, hasła „Czuwaj”.

Stopnie

Zadania na stopnie każda harcerka ustala indywidualnie ze swoją pilotką. Opiekunki stopni w naszej drużynie nazywane są pilotkami. Nazwa nawiązuje do naszej patronki, która była pilotem! Zadania na stopień ustalane są na podstawie wymagań zawartych w regulaminie stopni harcerek. Pilotka jest jedyną osobą, która może podpisywać wykonanie zadań przez harcerkę. Pilotką stopnia w przypadku ochotniczki jest zastępowa, a w przypadku innych stopni osoba z komendy.

Regulamin_stopni_harcerek


Dodaj komentarz