browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stopnie i sprawności

Zarówno zadania na stopnie jak i sprawności zapisujemy na kartach próby stworzonych wg poniższego wzoru:

Karty próby na sprawność i stopień.

Sprawności

Zadania na sprawności ustalane są na podstawie wymagań zawartych w książeczce sprawności. Na każdą sprawność należy mieć ułożone od 3 do 5 zadań. Zadania harcerki ustalają z zastępowymi, a zastępowe z komendą podczas kapituł stopni i sprawności.

Książeczka sprawności

Wykonane zadania na chustę/pagony podpisuje zastępowa.

 Zadania do wykonania na chustę: Chusta

Zadania do wykonania na pagony: Pagony

Po wykonaniu zadań na pagony harcerka bierze udział w biegu na biszkopta.

Stopnie

Zadania na stopnie każda harcerka ustala indywidualnie ze swoją pilotką. Opiekunki stopni w naszej drużynie nazywane są pilotkami. Nazwa nawiązuje do naszej patronki, która była pilotem! Zadania na stopień ustalane są na podstawie wymagań zawartych w regulaminie stopni harcerek. Pilotka jest jedyną osobą, która może podpisywać wykonanie zadań przez harcerkę. Pilotką stopnia może być harcerka, która posiada wyższy stopień niż ten, na który będzie zdobywać harcerka, czyli np. pilotką na ochotniczkę może być harcerka posiadająca stopień min. tropicielki.

Regulamin_stopni_harcerek

W skrócie- Jak zdobywamy stopnie:

1. Wybierz pilotkę swojego stopnia

2. Ustal zadania na stopień ze swoją pilotką

3. Zgłoś się na kapitułę

4. Przyjdź na kapitułę i przedstaw swoje zadania

5. Wyślij na maila drużyny: wedrowne.ptaki@zhr.pl zatwierdzone na kapitule zadania

6. Realizuj zadania na stopień, a pilotka niech potwierdza ich wykonanie swoim podpisem

7. Stwórz kronikę próby- niech znajdą się tam wszystkie Twoje zadania wraz z opisami, pamiątkami i zdjęciami z realizowanych przez Ciebie zadań

8. Zgłoś się na kapitułę

9. Przyjdź na kapitułę, opowiedz nam o swojej próbie, pokaż kronikę próby

10. Podsumowaniem zdobytej przez Ciebie wiedzy będzie bieg na stopień, o terminie zostaniesz poinformowana przez drużynową minimum tydzień przed biegiem. Wymagania obowiązujące na bieg na stopień znajdują się w podstronie Stopni i Sprawności- „Bieg na stopień”. Bieg na stopień odbywa się na stopień ochotniczki i tropicielki. Podsumowaniem wykonanych zadań na samarytankę jest próba końcowa.


Dodaj komentarz