browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bieg na stopień

W bieg na stopień ochotniczki/tropicielki mogą wziąć udział harcerki, które zostały dopuszczone do biegu przez drużynową. Aby zostać dopuszczonym do biegu należy: przyjść na kapitułę zamknąć swój stopień, opowiedzieć o wykonanych przez siebie zadaniach, wykonać kronikę próby. Poniżej znajduje się wiedza, którą należy opanować przed biegiem.

W biegu na biszkopta mogą wziąć udział wszystkie harcerki, które min. na tydzień przed biegiem wykonają wszystkie zadania na pagony i zostaną zgłoszone na bieg przez swoją zastępową.

WAŻNE– Stopień będą miały zamknięte tylko te harcerki, które uzyskają min. 75% punktów podczas biegu.

Wymagania na bieg:

na biszkopta

na ochotniczkę

na tropicielkę