browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bieg na biszkopta

Po wykonaniu wszystkich zadań na pagony harcerki muszą zdać na min. 75% punktów bieg na biszkopta.

Wymagania na bieg na biszkopta:

1. Wie jak się nazywa i jaki nosi sznur podzastępowa, zastępowa, przyboczne i drużynowa.

2. Wie jak się nazywa i kim była patronka drużyny- zna min. 5 faktów dotyczących patronki.

3. Zna prawo harcerskie.

4. Potrafi się zameldować.

5. Zna historię drużyny.

6. Ma skompletowany mundur i zawsze posiada przy sobie IWWP.

7. Zna pełną nazwę drużyny.

8. Zna symbolikę: lilijki, krzyża harcerskiego, hasła „Czuwaj”.

9. Zna szyfry: gaderypoluki, czekolada.

10. Umie zawiązać 3 węzły- ósemka, babski, płaski.

11. Zna 5 zwiastunów dobrej i złej pogody.