browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bieg na ochotniczkę

Wymagania na bieg na ochotniczkę:

1. Zna symbolikę: lilijki, krzyża harcerskiego, koniczynki skautowej, hasła „Czuwaj”.

2. Zna stopnie harcerskie i instruktorskie oraz ich oznaczenia na krzyżu.

3. Zna funkcje w drużynie i ich oznaczenia (kolory sznurów oraz sposób ich noszenia).

4. Zna biografię: Janiny Lewandowskiej, Roberta Baden Powella, Andrzeja Małkowskiego, Olgi Drahonowskiej.

5. Zna historię drużyny, historię historię harcerstwa i historię skautingu.

6. Zna hymn harcerski, hymn drużyny, modlitwę harcerską.

7. Zna prawo harcerskie i przyrzeczenie.

8. Umie zawiązać 5 węzłów- ósemka, babski, płaski, kluczka zaciskająca i niezaciskająca.

9. Zna alfabet morse’a i potrafi odszyfrować i zaszyfrować krótką wiadomość (podczas szyfrowania i odszyfrowywania możesz wypisać sobie z pamięci wszystkie litery wraz ze słowami i na tej podstawie szyfrować).

10. Zna szyfry: gaderypoluki, ułamkowy, czekolada.

11. Zna 20 znaków patrolowych i topograficznych (potrafi przekazać za ich pomocą wiadomość).

12. Potrafi wyznaczyć północ za pomocą kompasu, wie jak wyznaczyć północ bez kompasu. Potrafi poruszać się za pomocą azymutów.

13. Wie co powinno znaleźć się w apteczce i potrafi się nią posłużyć.

14. Zna podstawy pierwszej pomocy- potrafi zaradzić w przypadku odmrożenia, oparzenia, zawału, padaczki, krwotoku z nosa, omdlenia, wie co to jest ICE.

15. Potrafi ułożyć stos ogniskowy, tak, aby rozpalił się przy użyciu max. 5 zapałek.