browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bieg na tropicielkę

Wymagania na bieg na tropicielkę:

Na tropicielkę obowiązują wszystkie wymagania, które obowiązują na stopień ochotniczki oraz:

1. Zna strukturę ZHR- oznaczenia funkcji oraz zna imiona, nazwiska i stopnie osób, które pełnią te funkcje- naczelniczki, komendantki chorągwi, hufcowej, vice-hufcowej, przewodniczącego okręgu

2. Zna biografię: bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Jadwigi Falkowskiej, Marii Wocalewskiej, Floriana Marciniaka, Stanisława Broniewskiego, Stanisława Sedlaczka, Kazimierza Lutosławskiego.

3.  Wie w jakim jest hufcu i w jakiej chorągwi, wie kto pełni (imię, nazwisko, stopień) funkcję komendantki chorągwi i hufcowej.

4. Umie zawiązać 10 węzłów- babski, płaski, beczułka, ratowniczy, kluczka zaciskająca, kluczka niezaciskająca, ósemka, szotowy oraz 2 dowolne.

5. Zna alfabet morse’a i potrafi odszyfrować i zaszyfrować krótką wiadomość (bez wypisywania całego alfabetu- odszyfrowywać i szyfrować litery z pamięci).

6. Zna szyfry: gaderypoluki, ułamkowy, czekolada, mafeking.

7. Zna 30 znaków patrolowych i topograficznych (potrafi przekazać za ich pomocą wiadomość).

8. Potrafi ułożyć stos ogniskowy, tak, aby rozpalił się przy użyciu max. 2 zapałek.

9. Umie zmierzyć wysokość drzewa oraz szerokość rzeki.

10. Zna historię Szarych Szeregów.

11. Potrafi rozpoznać tropy 5 zwierząt leśnych.

12. Umie rozpoznawać liście drzew.

13.  Potrafi wymienić min. 4 inne niż ZHR organizacje harcerskie, potrafi rozszyfrować skróty, wie, czym dane organizację się charakteryzują.

14. Zna historię Wędrownych Ptaków ze Szwecji. Wie z jakiej książki wziął się pomysł na nazwę naszej drużyny.