browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprawność zastępu

SPRAWNOŚĆ ZASTĘPU

Zastępy, które chciałyby zdobyć sprawność zastępu muszą wykonać poniższe zadania i u drużynowej zatwierdzić, po zatwierdzeniu będziecie mogły wyszyć tę sprawność w czarnym kółku, a sprawność będzie w kolorze Waszego zastępu.
  • Zastęp posiada znaczek zastępu. I wykona go na kartce A3 i powiesi w harcówce na gazetce.
  • Zastęp posiada okrzyk.
  • Zastęp prowadzi przez cały rok kronikę zastępu
  • Zastęp posiada koszulki zastępu
  • Zastęp posiada min. 3 elementy obrzędowości (inne niż wypisane powyżej)
  • Zastęp odnalazł grób Janiny Lewandowskiej i złożył na niej znicz z przyklejoną kartką: ZHR 5 Poznańska Żeńska Drużyna Harcerska „Wędrowne Ptaki” im. Janiny Lewandowskiej. Zastęp udokumentował to w kronice zastępu wraz ze zdjęciami.
  • Zadanie dowolne, które zrealizujecie jako zastęp. Jest to zadanie, które wymyślacie same dla siebie. Musi być to zadanie wcześniej zatwierdzone u mnie.  Wyjaśnienie: pomysł zadania powinien być zatwierdzony minimum tydzień przed planowaną realizacją. Zachęcam do organizowania całodniowych rajdów np. rowerowych itd. Pamiętajcie, żeby podczas np. rajdów nadal być w mundurach, jeśli chcecie to możecie być w mundurach polowych, np. z koszulkami Waszego zastępu